herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-08-17 14:35:26
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-08-17 14:30:49
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-08-17 14:30:38
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-08-17 14:30:17
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-08-17 14:29:55
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-08-17 14:29:30
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-17 12:29:25
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-17 12:27:48
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-16 14:45:28
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-16 14:44:40
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-11 08:33:52
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-11 08:32:53
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-10 09:23:47
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-10 09:21:28
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-08-08 12:56:00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-08-08 12:55:15
Obwieszczenie Burmistrza Debna znak GNiOŚ.6131.99.2017.KT o odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzew Katarzyna Trybel 2017-08-08 12:41:16
Nabór na stanowisko KIEROWNIKA WYDZIAŁU Planowania i Rozwoju Marzena Jarocka 2017-08-08 11:06:00
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-08 11:01:31
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-08 10:53:32
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-08 10:52:29
Petycja nr 1 -budowa budynków magazynowych Anna Szymczyk 2017-08-07 15:24:51
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-08-07 10:17:04
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-08-07 10:15:09
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-08-07 10:14:58
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-08-07 10:14:09
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno Emilia Jenda 2017-08-07 09:39:54
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-04 13:58:58
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-08-04 13:58:42
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-08-04 13:58:11
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-08-04 13:57:30
Informacja w sprawie braku uwag do oferty Iza Kubiak-Mazepa 2017-08-04 09:10:37
Kompleksowy remont i przebudowa Przedszkola nr 1 - budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola. Agnieszka Ludynia 2017-08-02 09:28:25
Kompleksowy remont i przebudowa Przedszkola nr 1 - budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola. Agnieszka Ludynia 2017-08-02 09:27:57
Kompleksowy remont i przebudowa Przedszkola nr 1 - budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola. Agnieszka Ludynia 2017-08-02 09:27:02
Protokół nr 33/2017 Emilia Jenda 2017-08-01 14:58:55
Protokół nr 32/2017 Emilia Jenda 2017-08-01 14:58:24
Protokół nr 31/2017 Emilia Jenda 2017-08-01 14:58:02
ZARZĄDZENIE NR 77/22/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-08-01 14:03:35
ZARZA?DZENIE NR 81/22/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu poste?powania okres?laja?cego zasady udzielania zamo?wien? publicznych, dla kto?rych nie stosuje sie? przepiso?w ustawy Prawo zamo?wien? publicznych przez Gmine? De?bno w realizacji zadan? zgodnie z obowia?zuja?cymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnos?ci wydatko?w w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i S?rodowisko 2014 ? 2020 Anna Szymczyk 2017-08-01 13:57:46