herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budżet Gminy Dębno na rok 2017 Adam Szyszka 2017-04-27 08:59:26
Budżet Gminy Dębno na rok 2017 - dokument usunięty Adam Szyszka 2017-04-27 08:57:00
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-04-26 09:58:22
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-04-26 09:57:51
XXXIX sesja w dniu 3.05.2017 r. Emilia Jenda 2017-04-25 13:08:14
Zachodniopomorska Organizacja wojewódzka LOK w Szczecinie,Zarząd Miejsko ? Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie Renata Jarmuszka-Izak 2017-04-24 11:05:41
Zachodniopomorska Organizacja wojewódzka LOK w Szczecinie,Zarząd Miejsko ? Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie Renata Jarmuszka-Izak 2017-04-24 11:05:38
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-04-24 10:41:48
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-04-24 10:41:31
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-04-24 10:37:55
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-04-24 10:35:57
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27.04.2017 r. Emilia Jenda 2017-04-24 07:43:57
Zachodniopomorska Organizacja wojewódzka LOK w Szczecinie,Zarząd Miejsko ? Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie Renata Jarmuszka-Izak 2017-04-21 14:09:16
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-04-21 14:02:51
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-04-21 14:02:10
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-04-21 14:01:11
Zachodniopomorska Organizacja wojewódzka LOK w Szczecinie,Zarząd Miejsko ? Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie Renata Jarmuszka-Izak 2017-04-21 13:59:55
Zachodniopomorska Organizacja wojewódzka LOK w Szczecinie,Zarząd Miejsko ? Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie Renata Jarmuszka-Izak 2017-04-21 13:56:12
Międzynarodowe Stowarzyszenie Polcji Sekcja Polska Region IPA Dębno Renata Jarmuszka-Izak 2017-04-21 13:41:14
Międzynarodowe Stowarzyszenie Polcji Sekcja Polska Region IPA Dębno Renata Jarmuszka-Izak 2017-04-21 13:40:15
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27.04.2017 r. Emilia Jenda 2017-04-21 12:30:36
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-04-21 10:36:41
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-04-21 10:35:43
Przebudowa ulic Kościuszki i Pułaskiego. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kościuszki i Pułaskiego w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2017-04-20 13:06:55
Przebudowa ulic Kościuszki i Pułaskiego. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kościuszki i Pułaskiego w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2017-04-20 13:05:57
Budowa elektrycznego, linowego wyciągu wodnego do wakeboardu i nart wodnych, toru wodnego oraz urządzenia wodnego (pomostu/rampy startowej) wraz z niezbędną infrastrukturą (przyłączem elektrycznym), zlokalizowanych na jeziorze Lipowo (Miejskie) - działka nr 288/4 - oraz na działkach gruntowych nr 453 oraz nr 380/1, obręb ewid. Dębno-4, w rejonie plaży miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie Katarzyna Trybel 2017-04-20 12:22:39
Budowa stacji paliw na działce o numerze ewidencyjnym 941/10 obręb 05 m.Dębno gm. Dębno Katarzyna Trybel 2017-04-20 12:17:44
Budowa stacji paliw na działce o numerze ewidencyjnym 941/10 obręb 05 m.Dębno gm. Dębno Katarzyna Trybel 2017-04-20 12:14:56
Rozszerzenie usług tartacznych przy ulicy Leśnej 31 w miejscowości Dębno na nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 314/1 - obr. 006 Dębno Katarzyna Trybel 2017-04-20 12:06:33
Rozszerzenie usług tartacznych przy ulicy Leśnej 31 w miejscowości Dębno na nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 314/1 - obr. 006 Dębno Katarzyna Trybel 2017-04-20 12:06:23
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Dębnie kadencja 2014-2018 Emilia Jenda 2017-04-20 10:38:34
Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem oraz powlekanie powierzchni emulsją asfaltową i grysami - w Dębnie 2017 r. Emilia Jenda 2017-04-20 10:37:20
Zmiana sposobu użytkowania hal produkcyjnych usytuowanych w Dębnie na działkach nr 416/1, 416/2, 416/3, 416/4 obr. 6 Dębno poprzez wprowadzenie produkcji płynnych oraz granulowanych nawozów organicznych i organiczno-mineralnych. Katarzyna Trybel 2017-04-14 11:21:51
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach na rok 2017 Anna Dutkiewicz 2017-04-13 07:23:37
ZARZĄDZENIE NR 33/11/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Dębno Anna Szymczyk 2017-04-11 14:08:50
nabór II na stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT Marzena Jarocka 2017-04-11 13:47:00
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-04-11 08:56:21
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-04-11 08:54:54
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Sarbinowo Agnieszka Ludynia 2017-04-11 07:39:34
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Sarbinowo Agnieszka Ludynia 2017-04-11 07:38:33