herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na montaż obiektów małej architektury służących rekreacji przy jez.Lipowo, przy ul.Spacerowej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-18 11:56:32
Zapytanie ofertowe na montaż obiektów małej architektury służących rekreacji przy jez.Lipowo, przy ul.Spacerowej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-18 11:56:18
Kompleksowy remont i przebudowa Przedszkola nr 1 - budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola Agnieszka Ludynia 2017-10-17 15:04:09
Kompleksowy remont i przebudowa Przedszkola nr 1 - budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola Agnieszka Ludynia 2017-10-17 15:03:49
Zapytanie ofertowe na montaż obiektów małej architektury służących rekreacji przy jez.Lipowo, przy ul.Spacerowej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-16 11:20:35
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - ETAP II Agnieszka Ludynia 2017-10-13 12:08:01
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - ETAP II Agnieszka Ludynia 2017-10-13 12:05:47
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-13 10:57:15
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-13 10:55:12
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-13 10:54:35
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-13 10:54:25
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-13 10:53:56
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-13 10:53:49
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-13 10:53:26
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-13 10:52:57
XLVI sesja w dniu 26.10.2017r. Emilia Jenda 2017-10-12 14:58:30
Zapytanie ofertowe na montaż obiektów małej architektury służących rekreacji przy jez.Lipowo, przy ul.Spacerowej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-12 12:35:36
Zapytanie ofertowe na montaż obiektów małej architektury służących rekreacji przy jez.Lipowo, przy ul.Spacerowej w Dębnie - dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2017-10-12 12:33:38
Zapytanie ofertowe na montaż obiektów małej architektury służących rekreacji przy jez.Lipowo, przy ul.Spacerowej w Dębnie - dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2017-10-12 12:33:19
Zapytanie ofertowe na montaż obiektów małej architektury służących rekreacji przy jez.Lipowo, przy ul.Spacerowej w Dębnie - dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2017-10-12 12:32:29
Wydział Planowania i Rozwoju (PiR) Anna Szymczyk 2017-10-12 08:29:52
Wydział Realizacji Inwestycji (RI) Anna Szymczyk 2017-10-12 08:29:30
Audytor wewnętrzny Anna Szymczyk 2017-10-12 08:28:23
Samodzielne stanowisko ds. kontroli - dokument usunięty Anna Szymczyk 2017-10-12 08:27:52
Centrum Wspierania Biznesu Anna Szymczyk 2017-10-12 08:27:43
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębie ewidencyjnym Barnówko ? modernizacja układu rurociągów. Tomasz Jarema 2017-10-10 13:50:50
ZARZĄDZENIE NR 103/30/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian centralizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Dębno i jej jednostkach budżetowych Anna Szymczyk 2017-10-09 15:03:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 opracowanej przez Gminę Dębno Anna Szymczyk 2017-10-09 14:30:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 opracowanej przez Gminę Dębno Anna Szymczyk 2017-10-09 14:30:44
ZARZĄDZENIE NR 103/30/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian centralizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Dębno i jej jednostkach budżetowych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2017-10-09 12:35:25
ZARZĄDZENIE NR 103/30/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian centralizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Dębno i jej jednostkach budżetowych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2017-10-06 13:54:52
ZARZĄDZENIE NR 102/30/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie w formie elektronicznej Anna Szymczyk 2017-10-06 06:58:19
ZARZĄDZENIE NR 101/30/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok. Anna Szymczyk 2017-10-06 06:57:15
ZARZĄDZENIE NR 100/30/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-10-06 06:56:39
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - ETAP II Agnieszka Ludynia 2017-10-05 14:02:57
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - ETAP II Agnieszka Ludynia 2017-10-05 14:01:31
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-05 09:54:53
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-10-05 09:52:31
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - ETAP II Agnieszka Ludynia 2017-10-05 09:39:43
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - ETAP II Agnieszka Ludynia 2017-10-05 09:39:19