herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Katarzyna Trybel 2017-03-24 13:16:28
ZARZĄDZENIE NR 29/9/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 299/16 o powierzchni 0,0090 ha położonej w obrębie 0005 Dębno 5 Anna Szymczyk 2017-03-23 10:03:19
ZARZĄDZENIE NR 28/9/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające zarządzenia nr 27/8/2017 z dnia 15.03.2017r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Dębno Anna Szymczyk 2017-03-22 11:19:23
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-03-22 08:41:05
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-03-22 08:40:38
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-03-22 08:40:26
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-03-22 08:40:08
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-03-22 08:39:56
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-03-22 08:35:59
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-03-22 08:25:13
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem dróg gminnych we wsiach Cychry oraz Dargomyśl Agnieszka Ludynia 2017-03-20 12:03:09
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem dróg gminnych we wsiach Cychry oraz Dargomyśl Agnieszka Ludynia 2017-03-20 12:02:28
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach na rok 2017 Anna Dutkiewicz 2017-03-20 09:35:04
2017 rok Anna Dutkiewicz 2017-03-20 09:32:08
podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Anna Dutkiewicz 2017-03-20 09:31:45
2017 Anna Dutkiewicz 2017-03-20 09:30:53
ZARZA?DZENIE NR 27/8/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokos?ci dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szko?ł podstawowych i gimnazjo?w funkcjonuja?cych na terenie gminy De?bno Anna Szymczyk 2017-03-17 13:52:22
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 07.02.2017 Renata Jarmuszka-Izak 2017-03-17 11:56:05
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dnia 07.02.2017 r. Renata Jarmuszka-Izak 2017-03-17 11:55:30
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dnia 07.02.2017 r. Renata Jarmuszka-Izak 2017-03-17 11:54:58
ZARZĄDZENIE NR 26/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wykupu prawa własności działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 505/4 w obrębie Barnówko, 517/2 w obrębie Dargomyśl, 491/1 i 62/2 w obrębie Sarbinowo, 416/6, 361/55, 361/57, 361/76 i 361/78 o obrębie 0006 m.Dębno 6 Anna Szymczyk 2017-03-16 10:27:45
ZARZĄDZENIE NR 25/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane. Anna Szymczyk 2017-03-16 10:27:15
ZARZĄDZENIE NR 24/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia wysokości cen zbycia drewna opałowego pozyskanego z terenów gminy Dębno. Anna Szymczyk 2017-03-16 10:26:45
ZARZĄDZENIE NR 23/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2017-03-16 10:26:14
ZARZĄDZENIE NR 22/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów nr 390/22 położonej w Dębnie przy ul. Ogrodowej Anna Szymczyk 2017-03-16 10:25:42
ZARZĄDZENIE NR 21/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wykupu prawa własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 299/14 o powierzchni 0,0080 ha położonej w obrębie 0005 Dębno 5 Anna Szymczyk 2017-03-16 10:25:06
ZARZĄDZENIE NR 20/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 299/19 o powierzchni 0,0086 ha położonej w obrębie 0005 Dębno 5 Anna Szymczyk 2017-03-16 10:24:30
ZARZĄDZENIE NR 19/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok Anna Szymczyk 2017-03-16 10:23:57
marzec Anna Szymczyk 2017-03-16 10:22:22
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 30.03.2017 r. Emilia Jenda 2017-03-15 14:03:04
Protokół nr 30/2017 z dnia 9.02.2017 r. Emilia Jenda 2017-03-15 09:43:56
Protokół nr 29/2017 z 12.01.2017 r. Emilia Jenda 2017-03-15 09:19:01
Protokół nr 29/2017 z 12.01.2017 r. Emilia Jenda 2017-03-15 09:08:55
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Dębnie kadencja 2014-2018 Emilia Jenda 2017-03-15 09:06:57
Rejestr zapytań radnych Emilia Jenda 2017-03-15 09:01:47
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Sarbinowo Agnieszka Ludynia 2017-03-10 13:58:14
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Sarbinowo Agnieszka Ludynia 2017-03-10 13:57:39
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem dróg gminnych we wsiach Cychry oraz Dargomyśl Agnieszka Ludynia 2017-03-10 13:57:21
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem dróg gminnych we wsiach Cychry oraz Dargomyśl Agnieszka Ludynia 2017-03-10 13:57:01
ZARZA?DZENIE NR 18/6/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 44.MARATONU DE?BNO 2017 Anna Szymczyk 2017-03-09 08:54:49