herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-06-23 12:29:09
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-06-23 12:28:40
XLIII sesja Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 4.07.2017 r. Emilia Jenda 2017-06-23 11:31:14
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-06-23 11:00:05
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-06-23 10:59:43
ZARZĄDZENIE NR 60/19/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie weryfikacji wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. z siedzibą w Dębnie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Anna Szymczyk 2017-06-22 11:31:35
ZARZĄDZENIE NR 61/19/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy Anna Szymczyk 2017-06-22 11:30:54
Świadczenie usług transportowych - przewozy szkolne uczniów z Gminy Dębno w roku szkolnym 2017/2018 Jakub Stryjewski 2017-06-21 14:48:21
Stowarzyszenie Przyjaciół Sarbinowa Renata Jarmuszka-Izak 2017-06-21 08:43:46
ZARZĄDZENIE NR 57/18/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno. Anna Szymczyk 2017-06-21 06:43:05
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 23/39 Katarzyna Trybel 2017-06-20 09:33:06
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-06-19 14:23:32
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-06-19 14:22:41
ZARZĄDZENIE NR 57/18/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno. Anna Szymczyk 2017-06-19 09:34:39
dzień otwarty w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego 21.06.2017r. Anna Szymczyk 2017-06-19 09:09:29
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-06-19 08:57:19
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-06-14 11:59:34
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-06-14 11:59:16
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-06-14 11:39:21
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-06-14 11:38:58
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-06-14 11:09:19
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-06-14 11:08:47
WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO d/s rozliczeń podatku VAT. Marzena Jarocka 2017-06-13 11:28:57
WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE STANOWISKO ds. świadczenia usług konsultacyjno-doradczych w Centrum Wspierania Biznesu Marzena Jarocka 2017-06-13 11:26:26
UCHWAŁA NR XLII/274/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy De?bno na lata 2017-2025 Anna Szymczyk 2017-06-13 10:49:35
UCHWAŁA NR XLII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w De?bnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2017. Anna Szymczyk 2017-06-13 10:48:55
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-06-12 07:57:52
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-06-12 07:57:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO i WYZNACZENIU TERMINU OGLĘDZIN Katarzyna Trybel 2017-06-09 13:52:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO i WYZNACZENIU TERMINU OGLĘDZIN Katarzyna Trybel 2017-06-09 13:23:08
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 09.06.2017 r. Renata Jarmuszka-Izak 2017-06-09 12:21:28
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 09.06.2017 r. Renata Jarmuszka-Izak 2017-06-09 12:19:51
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dnia 09.06.2017 r. - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-06-09 12:18:21
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dnia 09.06.2017 r. - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-06-09 12:18:13
OGŁOSZENIE BURMISTRZA DĘBNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna Tomasz Jarema 2017-06-09 11:16:45
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego Emilia Jenda 2017-06-09 11:16:27
OGŁOSZENIE BURMISTRZA DĘBNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna Tomasz Jarema 2017-06-09 11:15:09
OGŁOSZENIE BURMISTRZA DĘBNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna Tomasz Jarema 2017-06-09 11:14:01
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna - dokument usunięty Tomasz Jarema 2017-06-09 11:09:54
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna - dokument usunięty Tomasz Jarema 2017-06-09 11:07:46