herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Orzeczenie WSA w Szczecinie uchylające rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego Anna Szymczyk 2018-02-15 12:57:24
LI sesja Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 1.03.2018 r. Emilia Jenda 2018-02-15 09:52:38
UCHWAŁA NR L/336/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy De?bno na lata 2017 -2023 Anna Szymczyk 2018-02-15 08:01:21
14.02.2018r. Anna Szymczyk 2018-02-15 08:00:36
UCHWAŁA NR XXXVII/253/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Anna Dutkiewicz 2018-02-14 12:49:27
Granice obwodu szkół podstawowych w Dębnie Emilia Jenda 2018-02-14 11:31:41
wzór OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Anna Szymczyk 2018-02-14 10:20:17
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy Anna Szymczyk 2018-02-14 10:17:22
Dane statystyczne Gminy Dębno Emilia Jenda 2018-02-13 13:26:25
WYNIKI -Przeciwdziałanie patologiom społecznym ? prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, dla osób współuzależnionych i/lub doświadczających przemoc Anna Dutkiewicz 2018-02-13 11:36:51
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-02-13 11:33:10
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-02-13 11:32:23
ZARZĄDZENIE NR 14/3/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wniesienia aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie środków trwałych Anna Szymczyk 2018-02-13 08:54:49
L sesja Rady Miejskiej w dniu 14.02.2018 r. Emilia Jenda 2018-02-12 12:28:32
Budowa nawierzchni ul. Akacjowej w Dębnie od skrzyżowania z ciągiem nr 1 do pierwszego skrzyżowania z ul. Lipową. Agnieszka Ludynia 2018-02-12 11:11:35
Budowa nawierzchni ul. Akacjowej w Dębnie od skrzyżowania z ciągiem nr 1 do pierwszego skrzyżowania z ul. Lipową. Agnieszka Ludynia 2018-02-12 11:08:41
Budowa nawierzchni ul. Akacjowej w Dębnie od skrzyżowania z ciągiem nr 1 do pierwszego skrzyżowania z ul. Lipową. Agnieszka Ludynia 2018-02-12 11:06:48
Budowa nawierzchni ul. Akacjowej w Dębnie od skrzyżowania z ciągiem nr 1 do pierwszego skrzyżowania z ul. Lipową. Agnieszka Ludynia 2018-02-12 11:06:41
Budowa nawierzchni ul. Akacjowej w Dębnie od skrzyżowania z ciągiem nr 1 do pierwszego skrzyżowania z ul. Lipową. Agnieszka Ludynia 2018-02-12 11:06:31
Budowa nawierzchni ul. Akacjowej w Dębnie od skrzyżowania z ciągiem nr 1 do pierwszego skrzyżowania z ul. Lipową. Agnieszka Ludynia 2018-02-12 11:06:13
Budowa nawierzchni ul. Akacjowej w Dębnie od skrzyżowania z ciągiem nr 1 do pierwszego skrzyżowania z ul. Lipową. Agnieszka Ludynia 2018-02-12 11:05:43
Wycinka drzew na terenie promenady nad rzeką Kosą, Parku Miejskiego w Dębnie, promenady nad jeziorem Agnieszka Ludynia 2018-02-09 14:05:58
Wycinka drzew na terenie promenady nad rzeką Kosą, Parku Miejskiego w Dębnie, promenady nad jeziorem Agnieszka Ludynia 2018-02-09 14:04:38
Wycinka drzew na terenie promenady nad rzeką Kosą, Parku Miejskiego w Dębnie, promenady nad jeziorem Agnieszka Ludynia 2018-02-09 12:40:24
Wycinka drzew na terenie promenady nad rzeką Kosą, Parku Miejskiego w Dębnie, promenady nad jeziorem Agnieszka Ludynia 2018-02-09 12:40:06
Wycinka drzew na terenie promenady nad rzeką Kosą, Parku Miejskiego w Dębnie, promenady nad jeziorem Agnieszka Ludynia 2018-02-09 12:12:49
Wycinka drzew na terenie promenady nad rzeką Kosą, Parku Miejskiego w Dębnie, promenady nad jeziorem Agnieszka Ludynia 2018-02-09 12:12:16
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-02-08 12:29:59
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-02-08 12:27:59
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-02-08 12:20:37
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-02-08 12:15:58
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-02-08 12:15:31
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-02-08 12:14:15
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-02-08 12:11:18
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-02-08 12:11:02
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-02-08 12:10:25
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-02-08 12:10:01
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-02-08 12:06:24
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-02-08 12:05:49
I publiczny przetarg ustny nieograniczony oraz I publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Katarzyna Trybel 2018-02-08 11:22:45